Javno privatno partnerstvo odnosi se na ugovore koje nastaju između sa jedne strane javnog partnera ili više njih (četvrt, grad, županija, država), a na drugoj strani privatnog poduzetnika koji je spreman uložiti svoj kapital, proizvodne i druge kapacitete u izgradnju, adaptaciju i aneks javne ustanove, komunalne i druge infrastrukture koja ima za cilj da poboljšaju javne i druge potrebe građana.

Partnerski odnos se zasniva na izražavanju određenih interesa javnog i privatnog partnera. Glavni interes javnog partnera je osigurati što je prije moguće, javne službe ili nadograditi postojeće građanima.

Do sada su oblici ispunjenja javnih potreba bili bazirani na temelju izravnog i neizravnog financiranja iz državnog proračuna. Proračunska sredstava su bila osiguravana preko tradicionalnih izvora, zadužnica u bankama i svim ostalim raspoloživim sredstvima. S druge strane, razvojem i jačanjem privatnih poduzetnika stvorene su mogućnosti za njihovo profitabilno ulaganje u izgradnju javnih objekta koji ne mogu biti u njihovom vlasništvu, ali će im omogućiti da ulažu i angažiraju proizvodnju, usluge i druge kapacitete namijenjene za poboljšanje javne službe.

Za početak partnerstva, javni i privatni partneri moraju biti u stanju ostvariti te projekte. Kada je riječ o uslugama koje će se pružati za vrijeme cijelog razdoblja trajanja projekta, javni partner mora biti u stanju predvidjeti i procijeniti rizike takvog projekta, kao i potrebe građana. Tijekom partnerskog odnosa koji obično traju 20-30 godina, privatni partner ima značajnu ulogu, ne samo u izgradnji već i u funkcioniranju izgrađenog objekta prema svojoj namjeni. U tom odnosu, privatni partner ima određene prednosti, kao i, prije svega u dugoročnom angažmanu njegovih financija, proizvodnje i drugih resursa, ali i dobiti koja se u takvom odnosu potpuno legitimno stvara i koja je u interesu oba partnera.

Ovaj oblik partnerskog odnosa između javnog i privatnog partnera zahtijeva dugu pripremu, a posebno u fazi usklađivanja i specifikacije međusobnih ugovornih obveza. Također, važno je naglasiti da provedba projekata JPP-a, ne znači pregovaranje i odabir partnera bez strogih metodoloških i postupovnih pravila.

Izbor optimalnog privatnog partnera provodi se prema odredbama o javnoj nabavi. Time je osiguran izbor optimalnog i kompetentnog partnera za izgradnju, održavanje i upravljanje objektom u tijeku projekta.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *